ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА – Маги Ангелова – Клиничен Психолог

ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПАОПИСАНИЕ

Груповата терапия е метод, който ни позволява да изследваме себе си, нашият вътрешен свят, конфликти и болезнени теми в безопасна, защитена среда, в която ще бъдем приети без осъждане и критика и ще получим адекватна обратна връзка за чувствата и емоционалните преживявания на другите участници в групата. Това разкриване на нас пред другите и на другите пред нас нипомага и в реалния живот да бъдем по- отворени към хората, които допускаме до нас, развива емпатията и вчувстването както в нашите лични преживявания, така и в преживяванията на другите. Помага ни да изграждаме качествено нови взаимоотношения през призмата на приемането, заявяването на нашата различност и поставянето на здравословни граници в обшуването. Темите, по които се работи са различни- понякога се работи по тема, определена от водещите, друг път темата “излиза” от групата като актуална в този момент.

Груповата терапия може да бъде допълнителен метод за работа към индивидуалните терапевтични сесии, но може да бъде и самостоятелен терапевтичен метод по пътя ни към личностно усъвършенстване или в работата ни с конкретни теми- гняв, вина, фобии, зависимости и т.н. Обикновено групата се събира веднъж в седмицата, в продължение на няколко месеца, ангажиментът е дългосрочен, за да има реален ефект върху личността. Групата може да бъде затворена или отворена. При затворената група участниците в нея веднъж събрали се стават малко общество, в което не се допускат нови попълнения .

При отворената група се допускат нови хора в нея при всяка среща т.е всеки път е възможно да има нови лица. Всяка група има свои правила, които всеки член на групата приема и се задължава да спазва: - конфиденциалност,
-въздържане от:
употреба на алкохол преди срещата,
агресивно поведение в групата
сексуални контакти с членове на групата
подигравателно или унизяващо поведение към водещите или членове на групата и др.

Работата в група и разбирането на груповата динамика обогатяват личността ни и ни правят по-спокойни, уверени и цялостни. Учат ни на приемане и доверие.

Групата е 10-12 човека и участниците се събират веднъж седмично от 19:00-21:00
Select your currency
EUR Евро