СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕОПИСАНИЕ

Индивидуална терапия чрез психоаналитичния подход цели да изследва взаимоотношенията и опита в ранното детство. Разглеждат се динамичните връзки с родителските фигури, защото те са важен фактор в изграждането на нашата идентификация – т.е. Кой съм Аз.

Това е основата на привързаността върху която стъпват последващите наши избори . Търсят се несъзнаваните изтласкани конфликти от детстово, не-преработени страхове, защото те скрито,извън обсега на съзнанието оказват влияние върху преживяването ни като възрастни.

Изборът който правим за интимен партньор, отношенията които създаваме с него, начина по-който се преживяваме с нашите приятели, начина по-който се поставяме на работното място и комуникацията с екип и шеф.

Всичко това може да бъде лесно, трудно, удоволствено или не, защото върху тези преживявания несъзнавано ние прикперяме опита с архетипите на мъжа и жената, а това са нашите родители.

Семейно консултиране – Семеен Терапевт

Select your currency
BGN Български лев