ПРАНА ЛЕЧЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

Терапия с прана енергия е древен метод, който използва жизнената енергия КИ за лечение и възстановяване на тялото. Нашите тела са способни да се самолекуват, когато имат достъп до дълбоките ресурси заложени в тях. Много често обаче, забързани в динамиката на ежедневието си ние излизаме от естествения си ритъм заложен в нас и с това възпрепятстваме хармоничното протичане на жизнена енергия .Създават се натрупвания, блокажи, които се проявяват като хронична умора, отпадналост, психо-емоционални проблеми, болести, повтарящи се ситуации.

Прана лечението е наука, която ни помага да се свържем отново с жизнената енергия и да я поканим в телата си и живота си. Методът е популяризиран в този вид от Махатма Чоа Кок Сюи, който дълги години изследва различни форми на енергийно лечение и стига до този изключително ценен и високо ефективен начин за разбиране на Прана жизнена енергия и овладяването на механизма, който да я интегрира в живота ни , за да се радваме на психично, емоционално и физическо здраве. Този метод форма на безконтактно лечение, в което лечителят първо изчиства натрупаната негативна и застояла енергия от биоплазменото тяло, прекъсва връзки, създадени в отношенията , а след това зарежда с чиста енергия и я стабилизира в тялото. По този начин ние се свързваме с ресурсите за самовъзстановяване в нас и процесът на изцеление протича два пъти по-бързо. В този смисъл Прана лечението може да бъде съпровождаща терапия във всяка ситуация в живота ни, защото ни води до дълбок вътрешен процес на покой и баланс.

Прана лечение с Ава Азова
Select your currency
EUR Евро