МАМА ТЕРАПИЯОПИСАНИЕ

Всяка любяща майка може да „въздейства“ на своето дете с различни психични команди-послания към неговото подсъзнание, за да влияе върху психичното му и телесно здраве. Мама-терапията чрез определени думи, глас и интонация въздейства върху подсъзнанието на детето, като закодира определени команди, които умът на детето преработва и реализира. Детето е отворена система към посланията и отношението, което има неговата майка към него. То поглъща знанието за себе си през нейните думи и поглед, то разбира и много истини за нея самата, които несъзнателно тя излъчва и предава.

Методът „майчина хипноза“ използва протоколи, изготвени на база на детската психология и хипнотичния език. Направени са множество изследвания, доказали ефективността им и значението за психичното здраве на децата. Друг интересен факт е, че майчината хипноза помага при справянето с болестта на детето , ако е налице такава. Когато се работи за психичния баланс, майката „програмира“ ума на детето с мисли и думи, вибриращи с позитивна нагласа и безусловна любов, имунитетът на детето се засилва и оздравява тялото и подхранва психичната зрялост. Четох много за метода и приложих основните базисни приложения в моята практика - получавам позитивни отзиви като резултат. На базата на моя опит създадох още три терапевтични протокола, които доразвих и разработих допълнително към основните четири. Комбинацията с обучителен модул за значението на думите, разбиране и работа с емоциите на детето, значението на символичните граници и спазването правата на дете и родител даде много добри резултати в работата ми с потърсили от мен помощ родители.

Select your currency
EUR Евро