ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОЛОГИЧНА СЕСИЯОПИСАНИЕ

Kакво да очаквате – въз основа на психологичното интервю, което се прави с всеки клиент, се дават определени насоки за работа /като домашни/ и се прави обща характеристика на евентуалните причини, които стоят в основата на дадения проблем.

При желание, работата продължава и се влиза в „режим за терапия“ , която се прави веднъж седмично, защото разбирате, че с една консултация не е възможно да се постигне траен резултат, тъй като е нужно време, в което да се осъзнае защо се реагира по определени начини, които носят едни и същи резултати.

Целта на терапията е знание как да предизвикаме промяна и да следваме нов начин на действие, за да може да се промени и живота ни.

Цена

130.00лв.

Времетраене

60 мин. – 75 мин.
Select your currency
EUR Евро