ДЕТСКА ТЕРАПИЯ – Маги Ангелова – Клиничен Психолог

ДЕТСКА ТЕРАПИЯИндивидуална терапия чрез психоаналитичния подход  цели да изследва взаимоотношенията и опита в ранното детство. Разглеждат се динамичните връзки с родителските фигури, защото те са важен фактор в изграждането на нашата идентификация – т.е. Кой съм Аз. Това е основата на привързаността върху която стъпват последващите наши избори . Търсят се несъзнаваните изтласкани конфликти от детстово, не-преработени страхове, защото те скрито,извън обсега на съзнанието оказват влияние върху преживяването ни като възрастни.
Избора който правим за интимен партньор, отношенията които създаваме с него, начина по-който се преживяваме с нашите приятели, начина по-който се поставяме на работното място и комуникацията с екип и шеф…..Всичко това може да бъде лесно, трудно, удоволствено или не, защото върху тези преживявания несъзнавано ние прикперяме  опита с архетипите на мъжа и жената, а това са нашите родители.

Цена

130.00лв.

Времетраене

60 мин. – 75 мин.
Select your currency
EUR Евро