Как да постигнете целите си?

Portrait of young architect woman working at office

Западната култура е натрупала много опит в това как активно човек да действа във външния свят. Източната култура има огромен опит в това как човек да съхранява хармонията със самия себе си. Така че, какво ви пречи да комбинирате двете?

От една страна може да бъдете много динамичен човек и да постигате целите си във външен план. А от друга страна да откриете хармонията в себе си.

Може би искате да се научите да живеете така? Възможно е! Именно на това се учим по време на всяко наше пътуване до Изтока.

Възможно е да постигате целите си, като запазвате мира в себе си! Възможно е да постигате това, което искате. Вселената отговаря на всяко ваше желание. Това е един от фундаменталните закони.

За да се убедите в това, ви предлагам да изпробвате върху себе си универсалната технология на постигането на желанията. Тя се състои от 4 стъпки.

Първата стъпка е най-важната – да развиете в себе си желанието да постигате целите си. Просто решете да пожелаете нещо.

Второто необходимо нещо – изградете си ясна визия какво искате да получите. Конкретизирайте целта си! Правейки това, вие ще усилите желанието си и буквално ще създадете канал, по който ще потече вашата лична енергия.

Третата стъпка се състои в това да получите знания за това как да се движите в посока на постигането на целта ви. Как да ги придобиете? Просто се изпълнете с молба за това да ви бъдат дадени тези знания и полагайте усилия, за да ги търсите и откриете. И знанията ще се появят, бъдете сигурни. Някой „случайно“ ще ви разкаже нещо, друг ще ви даде книга, „случайно“ ще попаднете на семинар и т. нат.

Четвъртата стъпка е да се възползвате от получените знания, за да придобиете опит за прилагането им. Тук няма да се разминете без живия пример на тези, които вече са реализирали своите знания. Как да намерите такива хора? Същото е като с желанието – просто искайте и търсете – така ще се срещнете с тях.

Преведи »