ЗА НАС – Маги Ангелова – Клиничен Психолог

ЗА ЦЕНТЪР ЕМПАТИЯ

С ъвременният човек е изложен на огромно количество стрес, породено от икономическата несигурност, натрупана емоционална неудовлетвореност и психична обърканост. Често се губим извън себе си, защото битките във външната реалност взимат превес – връщане на кредити, смяна на политическо управление, запазване на сигурността на работното място, контрола върху различни зависимости, грижата за семейството. Наред с това всеки от нас си носи личната болка, страх, съмнения, раннодетски травми, обезценяване, натрупан гняв, вина, непреодолени загуби и други емоции, блокирани в подсъзнанието с погрешното вярване, че от дълбокото не ни влияят и сякаш са изтрити. Но истината е друга.

Всичко това води до хронична преумора, обременен ум, емоционална неудовлетвореност, болести, усещане за изгубено щастие и една игра на роли, които често прикриват осъзнаването на истината и автентичната ни същност. И тази игра ни отклонява от пътя на здравото и щастливо свързване и образуваме нашите сенки. Човек стига до едно механично съществуване, поради инерцията на битките в които участва и сякаш преминава през живота като по навик, дори на инат, за да покаже, че оцелява, че го има, че търси възможност за промяна и по-добър живот.

Колко често имаме нужда да „вдишаме свободно“, без страх да останем в своята тишина, да се обърнем към вътрешния си ресурс и лична сила. Колко често търсим да излекуваме сърцето и душата си, да дадем право на себе си без вина, за да намерим хармоничната истина за себе си и да се научим Да Бъдем. Всеки, лутайки се в илюзиите, преживява различни роли и опитности, но все остава с усещането за някаква липса и незавършеност.

На човек му е нужно да достигне до своето прозрение, това знание или провокация, които ще го потопят в живеенето на личния си хармоничен проект. Това е личната житейска мисия на всеки един от нас – да Бъде автентичен и да намери своя начин да живее в баланс между ум, дух и тяло.

Целта на нашата работа е да помогнем на човек да осъзнае кой е той извън илюзиите и маските и да открие пътя на любовта към себе си и другите. Помагаме за развиване на индивидуалните таланти, за лекуване на детските рани, даваме знание как успешно да управляваме своя ум, да се свързваме с родовата душа, да черпим сила от корена и знанието за психичното. Работим за разбирането на здравите емоции и как да овладяваме тяхната сила, да намерим баланса с партньора и позволението да се радваме и обичаме себе си. Всеки е творец на собствения си живот и творението, което създаваме през нашите деца.

ПОДПОМАГАЩИТЕ УСЛУГИ И ПРАКТИКИ В ЦЕНТЪР ЕМПАТИЯ ЦЕЛЯТ ДА РАЗВИВАТ ВСЯКО НИВО, СЪСТАВЛЯВАЩО ЦЯЛОСТТА НА ЧОВЕКА, ЗА ДА БЪДЕ ПЪЛНОЦЕННА И ОСЪЗНАТА ЛИЧНОСТ

КАКВО Е „ЕМПАТИЯ“ И ЗАЩО НАШИЯТ ЦЕНТЪР СЕ КАЗВА „ Емпатия“ ?

Емпатията създава особено пространство, изпълнено с взаимно признаване, доверие и обич. В нея се отразява състраданието на Аз-а, че другият може да бъде емоционално ощетен или уязвен. Любовта присъства в емпатийния отговор като мотив за пресътворяване образа на другия.

Това може да звучи неясно, и дори далечно. Сякаш с времето сме загубили способността си да се поставяме на мястото на другия. Възприемаме света едностранчиво и си мислим, че другите също го виждат по този начин. Не просто си го мислим, но и го очакваме. После идва разминаването между нашата представа и реално случващото се. Настава гняв, фрустрация (тревожност) или униние. И това създава усещането за натрупване на недоразумения, така че в един миг дори започваме да вярваме, че това е нещо съвсем нормално. Даже можем да отидем и по-далеч, да наричаме разминаването „проблеми“.

Само една крачка е достатъчна, за да променим малко нашата гледна точка и да усетим нещата позитивно различни.

Възможно ли е да претворяваме реалността през очите на другия, който всъщност сме и ние?

Замисляли ли сте се, че за всички хора вие сте другият?

Може ли да си представите колко по-интересно би било да сте другите и себе си?

Веднъж да открием емпатията, ще започнем да я виждаме навсякъде, да я ценим и развиваме, защото тя е безценен дар, който ще ни направи по-щастливи и чувствителни към колективната душа.

Да намерим мира в себе си и да създадем пространство на мир с другия, ще направи света за всички нас едно красиво място. Да можем да се чувстваме в своята радост и болка, като запазваме уважение и разбиране към същите и в другия.

Трудности, загуби, емоционална слабост, съмнения и страхове винаги ще срещаме по пътя си, но ценното е как се приемаме, как ще ги изкажем и как ще бъдем отговорни към изборите си.

Еволюцията на съзнанието следва разрастващата се способност да обхващаме все повече гледни точки и части от света, докато накрая не станем света и опознаем любовта по един чист и здрав начин.
Select your currency
EUR Евро