fbpx

БАНКОВ ТРАНСФЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Първа стъпка:
Плащане с банков трансфер по сметка:
Уни кредит Бул Банк
IBAN: BG 09 UNCR 70001516494998
BiC:UNCRBGSF
фирма Маги-22 ЕООД
Мол: Магдалена Ангелова
Oснование плащане: името на тренинга

Свържете се с нас на телефон +359 2 437 3491 или info@magiangelova.com,
като приложите копие на платежното, трите Ви имена и телефон за връзка

Select your currency
EUR Евро